lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kemiteknik

Kemiteknik handlar om att analysera och utforma tekniker för att genomföra kemiska processer. Kunskapen behövs inom de flesta industrigrenar och produktområden, inte minst för att lösa angelägna miljö- och energifrågor.

Institutionen för Kemiteknik ger ett stort antal kurser inom civilingenjörsutbildningsprogrammen för kemiteknik, bioteknik, ekosystemteknik och väg- och vattenbyggnad. Dessutom medverkar institutionen inom utbildningen vid Lund University International Master’s Programme in Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES).

Forskningen bedrivs med målsättning att analysera och utforma kemiska processer inom ett brett tillämpningsområde rörande såväl kemitekniska, biotekniska som biogeokemiska processer och vattenrening. En stor del av forskningen är inriktad mot miljö- och energiteknik, bland annat framställning av drivmedel från förnybar råvara, katalysatorer, avgasrening, industriella torkningsprocesser, energisnåla separationsmetoder såsom membranteknik samt rening av industriella och kommunala avfallsströmmar med biologiska, kemiska och fysikaliska metoder.

Andra forskningsområden är försurningsbekämpning och utformning av komplexa kemiska processer för användning inom bland annat läkemedelsindustrin, bioteknik och skogsindustri.


 Institutionen för Kemiteknik

 

 

Sidansvarig: