lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Internationella miljöinstitutet

Forskningen och utbildningen vid Internationella Miljöinstitutet fokuserar på förebyggande miljöarbete i kontexten av en mer hållbar utveckling. Den energiforskning som bedrivs berör:

-  energi för en hållbar utveckling
-  effektivare energianvändning i industrin
-  effektivare energianvändning i byggnader
-  energieffektiva produkter
-  förnybar energi: bio-, vind- och solenergi

Centralt i forskningen, som är tvärvetenskaplig och systeminriktad, är frågeställningar som berör ekonomi, kommersialisering, åtgärdsstrategier och styrmedel.

Mastersutbildning och kurser

Förutom forskning ägnar sig Internationella Miljöinstitutet åt utbildning. Varje år läser ett trettiotal studenter på den internationella mastersutbildningen Environmental Management and Policy. Institutet är nu inne på sin elfte omgång med studenter. Genom åren har ca 300 studenter från 72 olika länder genomgått mastersutbildningen och idag arbetar de flesta med miljöfrågor runt om i världen. Alumnistudenterna har ett mycket aktivt nätverk som utbyter erfarenheter och startar samarbeten.

Miljöinstitutet ger även kurser på andra program inom universitetet: en kurs i "Industriellt miljöarbete för blivande ingenjörer" och en kurs i "Industriell miljöekonomi för blivande miljövetare".


 Internationella miljöinstitutet

 

Sidansvarig: