lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Industriell elektroteknik och automation

Institutionen för Industriell elektroteknik och automation (IEA) verkar för en hållbar utveckling inom elenergi och vattenmiljö. Detta görs genom undervisning och forskning som kombinerar omvandling och överföring av elenergi med materialteknik och automation. Fokusområden är:

-  elektriska maskiner - design, mekatronik, styrning
-  kraftelektronik - DC-nät, nätanslutning av mindre kraftverk, EMC
-  elnät - analys, reglering, reläskydd, riskanalys
-  automation - industriprocesser, effektstyrning, överordnad reglering

Institutionens forskning är tillämpningsorienterad, vilket betyder att alla projekt inspirerats av någon industriell problemställning. Detta leder till en vana att hantera komplexa tekniska system och att gå över gränser mellan olika tekniska specialiteter. Bredden möjliggör projekt inom exempelvis distribuerad och förnyelsebar elgenerering respektive elhybridfordon.

Ett viktigt verktyg i alla sammanhang är datorsimulering, men där det är möjligt görs även fältprov, experiment i labbskala och prototyputveckling. Metodmässigt centralt är automation som innebär användning av informationsteknik för att styra material- och energiflöden. Detta innefattar informationsinsamling, styrning och reglering, omvandling från signal till energi och finner tillämpningar i fordon, processindustri, tillverkningsindustri och kraftindustri.


 Institutionen för Industriell elektroteknik och automation (IEA)

 

Sidansvarig: