lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskningspolitiska institutet

Forskningspolitiska institutet (FPI) är ett fler- och tvärvetenskapligt institut som består av samhällsvetare, naturvetare, och humanister. Energiforskningen bland FPI:s medarbetare har hittills främst handlat om:

- implementeringsprocesser när det gäller energieffektivisering och
  anläggningar för förnyelsebar energi från statlig till lokal nivå.
- den ömsesidiga påverkan mellan tvingande och frivillig reglering av
  elmarknaden.
- processer och kriteriesättning för standardisering av olika energislag inom
  miljömärkning och certifiering.
- strategier för att ”kategorisera” hushållen inför olika åtgärder av
  energieffektivisering i byggnader. 
- ekonomiska, praktiska och miljömässiga resonemangsmönster hos olika
  hushållskategorier och företag.
- hushållens initiativ och acceptansprocesser I fråga om energieffektiviserande
  åtgärder.


 Forskningspolitiska institutionen

 

 

Sidansvarig: