lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Företagsekonomiska instutionen

Vid Företagsekonomiska institutionen pågår forskning på energiområdet bland annat genom kalkylering inom teknisk infrastruktur beträffande elnät och fjärrvärme. Detta sker inom ramen för Teknikprogrammet.

Lär mer om Teknikprogrammet

Företagsekonomiska institutionen har även deltagit i utvecklingen av Nätnyttomodellen för kostnadsberäkningar inom elnätverksamhet.


 Företagsekonomiska institutionen

 

Sidansvarig: