lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Förbränningsmotorer

Avdelningen för Förbränningsmotorer bedriver internationellt ledande forskning inom förbränningsmotorområdet. En stor del av denna forskning handlar om den nya generationen av förbränning i motorer med extremt låga halter av både partiklar och kväveoxider.

Förbränningsmotorforskningen på institutionen kan delas in i fyra huvudområden: Grundläggande motorprov, optisk diagnostik, motorstyrning och modellering.

Den världsledande forskningen på Homogeneous Charge Compression Ignition (HCCI) har satt LTH:s namn på den svenska såväl som den internationella förbränningsmotorkartan och institutionens forskare har organiserat flertalet internationella konferenser inom forskningsområdet.

Forskning bedrivs i samarbete med såväl svensk som utländsk motorindustri. Intimt forskningssamarbete bedrivs också med andra institutioner som Förbränningsfysik och Reglerteknik.

 Världsunik 3D-visualisering av bränslekoncentrationen i en motorcylinder med hjälp av höghastighetslaser och CCD-kamera.

 Avdelningen för Förbränningsmotorer

Sidansvarig: