lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Förbränningsfysik

Avdelningen för förbränningsfysik har sin verksamhet i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen. Där arbetar ca 40 personer, varav närmare hälften är doktorander.

De huvudsakliga forskningsområdena vid avdelningen är laserbaserad förbränningsdiagnostik och kemisk kinetik.

Inom området laserbaserad förbränningsdiagnostik utvecklas mätmetoder för beröringsfri mätning av viktiga förbränningsparametrar som till exempel temperatur och ämneskoncentrationer. Mätmetoderna karakteriseras vid noggranna laboratorieförsök för att sedan tillämpas i praktiska applikationer, i till exempel motorer och gasturbiner.

Inom området kemisk kinetik utvecklas kemiska mekanismer för sotbildning och detaljerade reaktionsmekanismer för bränsleoxidation. Numeriska studier genomförs för att reducera dessa detaljerade mekanismer så att de omfattar ett begränsat antal reaktioner för användning i tillämpade förbränningsprocesser.


 Avdelningen för Förbränningsfysik

 

Sidansvarig: