lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ergonomi och aerosolteknologi

Forskning rörande aerosolfysik och aerosolteknologi (luftburna partiklar) bedrivs vid flera avdelningar och institutioner på Lunds Tekniska Högskola (LTH). Flertalet av dessa samordnar sina aktiviteter genom centrumbildningen Consortium for Aerosol Science and Technology at Lund University (CAST).

Vid LTH finns internationellt slagkraftiga laboratorieresurser för experimentell aerosolforskning, och vi har omfattande internationella och nationella samarbetspartners och nätverk inom olika tillämpningsområden.

Aerosolteknologi omfattar även metodik för tillverkning av olika produkter. Här kan nämnas nanopartiklar för halvledartillverkning och nya material med unika egenskaper, samt läkemedelsadministering i partikelform.

 Consortium for Aerosol Science and Technology at Lund University (CAST)


Institutioner och avdelningar som forskar på området aerosolfysik och aerosolteknologi:

 Avdelningen för Kärnfysik, LTH 
    Kontaktperson: professor Erik Swietlicki

Fasta tilståndets fysik LTH Avdelningen för Fasta tillståndets fysik, LTH
    Kontaktperson: professor Knut Deppert

 Avdelningen för Ergonomi och aerosolteknologi, LTH
    Kontaktperson: professor Mats Bohgard

 

Sidansvarig: