lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Energivetenskaper

Forskningen vid institutionen för Energivetenskaper spänner över djup och bredd och avser fenomen, mekanismer, komponenter, processer samt system. Modellering och simulering samt experimentell verksamhet med laserbaserad mätteknik är typiska inslag.

Institutionen är starkt engagerad i olika centra och samverkansfora för forskning såväl inom som utanför Lunds universitet. till exempel vid Förbränningstekniskt centrum (FTC), Centre for Combustion Science and Technology (CECOST), Nationella gasturbin–konsortiet (GTC), Kompetenscentrum för förbränningsprocesser (KCFP) och International energy agency (IEA).

Institutionen för Energivetenskaper

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: