lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Energi och byggnadsdesign

Energi och byggnadsdesign ser till byggnaden som ett system. Med utgångspunkt från hela byggnaden är målet att utforma uthålliga och energieffektiva byggnader med komfortabla inomhustemperaturer och bra ljusmiljö i samverkan med husets tekniska försörjningssystem.

Den unika placeringen av verksamheten på ett universitet med utbildningsprogram för ingenjörer, arkitekter och industridesigners ger en god bas för den interdisciplinära expertis som behövs för att utforma tekniskt välfungerande, arkitektoniskt funktionella och estetiskt tilltalande lösningar.

Forskning och undervisning vid Energi och byggnadsdesign fokuserar på:

-  Energianvändning och energieffektivitet
-  Termisk och visuell komfort
-  Passivt och aktivt utnyttjande av solenergi
-  Passiv kylning (vädring/solavskärmning)
-  Glas i byggnader
-  Brukarnas inverkan och krav


 Avdelningen för Energi och byggnadsdesign 

 

 

Sidansvarig: