lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ekonomisk-historiska institutionen

Vid Ekonomisk-historiska institutionen studeras energianvändningen i ett långsiktigt perspektiv från jordbrukssamhället till dagens tjänstesamhälle. Särskilt analyseras den tekniska förändringen och förändringar i ekonomins struktur i förhållande till ekonomisk tillväxt och användningen av olika energibärare. Studier har gjorts såväl för hela ekonomin som för industrin under 1800- och 1900-talen.

Idag bedrivs forskning inom ett europeiskt nätverk Energy,Growth and Pollution Network (EGP) för att åstadkomma en sammanhängande analys av energianvändning, tillväxt och miljöeffekter i Europa.


 Ekonomisk-historiska institutionen


Enskilda forskares hemsidor vid Ekonomisk-historiska institutionen:

 Astrid Kander

 Lennart Schön

 

Sidansvarig: