lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Byggnadsfysik

Vid avdelningen för Byggnadsfysik sker forskning och utbildning i grundläggande och tillämpad byggnadsfysik i byggnader och byggnadsdelar beträffande:

-   värmetransport
-   krav på energi-och resurshushållning
-   fukttransport
-   krav på fuktsäkerhet
-   luftströmning
-   krav på komfort och inneklimat
-   utveckling och tillämpning av beräkningsmodeller

 Avdelningen för Byggnadsfysik

 

Sidansvarig: