lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Biokemi

Vid avdelningen för biokemi bedrivs sedan en längre tid forskning kring enzymatisk nedbrytning av cellulosa och hemicellulosa. En viktig tillämpning för denna forskning är utvecklingen av en process baserad på enzymer för omvandling av cellulosahaltiga råvaror till sockerarter för produktion av etanol. För utveckling av en etanolprocess är det av stor betydelse att olika vedkomponenter kan utnyttjas, exempelvis hemicellulosa där enzymer kan användas för att omvandla och modifiera polymererna.

Avdelningens forskning kring enzymer och enzymteknik avser att både skapa grundläggande kunskap av betydelse för energiproduktion ur biomassa och att utveckla tekniker för introduktion av en process för etanolproduktion där enzymer används.

Avdelningen för Biokemi LU Avdelningen för Biokemi

  

Sidansvarig: