lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Workshop Småskalig elproduktion och ödrift 4-5 februari 2009

Välkommen till två dagars workshop kring småskalig elproduktion och ödrift. I
samband med att två doktorander presenterar sina licentiatavhandlingar
arrangeras en workshop med inbjudna talare från Sverige, Norge, Finland
och Danmark.

Workshop och seminarier är kostnadsfria, men för att kunna planera kaffe och lunch önskar vi att du anmäler dig senast 26 januari till:
  
Olof Samuelsson, Industriell Elektroteknik och Automation (IEA), LTH Olof Samuelsson 
     Tel: 046-222 75 04

Inbjudan workshop EIT 090204-5Inbjudan workshop 090104-05  
  

Program 4 februari

13.00Välkommen Olof Samuelsson, LTH
Ödrift för minskad sårbarhetBörje Karlsson, Ludvika kommun
Energinet.dk-s celleprojektSøren Friismose Jensen, Energinet.dk
Ny teknik i gamla tillämpningarRoland Davidsson, SERO
Kaffe
Transition to island operation - intentional and unintentionalTrond Toftevaag, SINTEF
Design principles of network protection with DGKari Mäki, TUT
Ødrift af BornholmJohn Eli Nielsen, DTU
17.00 AvslutningOlof Samuelsson, LTH

Program 5 februari

10.15Johan Björnstedt - presentation av licentiatavhandling
”Island operation with induction generators – frequency and voltage control”.
Trond Toftevaag, inbjuden granskare
12.00Lunch
13.30Francesco Sulla - presentation av licentiatavhandling ”Island
operation with induction generators – fault analysis and
protection”.

Kari Mäki, inbjuden granskare
15.30Kaffe

  

 

  

Sidansvarig: