lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Svergies Energiting 2008

10-års jubilerande Sveriges Energiting presenterar nu det sessionsprogram som genomförs på Stockholms-mässan den 12-13 mars. Ett program där klimat och energiförsörjningen står i fokus.
Programmet finns att ladda ner i sin helhet på Energimyndighetens konferenswebb där du anmäler ditt deltagande.

Sveriges Energiting 12-13 mars 2008

Mässinformation Sveriges Energiting 2008 Mässinformation

 

Sidansvarig: