lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Ny kurs i energisystem för doktorander

Det finns platser kvar på kursen

Den 21 april startar kursen ”Perspectives on Energy Systems” som finansieras av Energimyndigheten och som främst riktar sig till doktorander som får sin finansiering via Energimyndighetens olika program. Kursen genomförs i samverkan mellan sex högskolor, Uppsala universitet/SLU, KTH, Chalmers, Lunds universitet och Linköpings universitet. Avsikten är att genomföra två till tre kurstillfällen per år. Minst ett av tillfällena är på engelska. Kursen genomförs huvudsakligen på distans med fyra obligatoriska samlingstillfällen. Arbetsinsatsen motsvarar fem veckors heltidsstudier under en något längre nominell tid. Sista anmälningsdag för första kurstillfället är den 20 mars.

Kursen syftar till att ge en god kunskap om det svenska energisystemet, dess internationella kopplingar och dess olika ingående komponenter. Ytterligare syften med kursen är att skapa förståelse för den egna forskningsuppgiften och hur den kan placeras in i förhållande till helheten, samt att skapa tvärsektoriella kontakter med forskare som verkar inom olika vetenskapliga discipliner inom energiområdet.

Linköpings universitet_Perspectives on Energy Systems (PoES)  Linköpings universitet, kurshemsida 

Energimyndigheten.se  Energimyndighetens information om kursen 

 

Sidansvarig: