lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

EUs sjunde ramprogram - FP7

Troliga datum för kommande utlysningar under sommaren:

Energy: Juli/December
Environment: Juli/November
Food (KBBE): Juli/December
Health: September/December
NMP: November/Februari  2010
Security: Juli/December
SSH (Socio-economic sciences and Humanities): Juli/December 2009
Space: Juli/November
Transport: Juli/Januari 2010
Science in Society: Juli/December
Euratom: September/December

På Forskningsservice finns utkast till arbetsprogram där detaljerad information om vilka ämnen som kommer upp i utlysningarna finns att hämta. Vi skickar gärna arbetsprogram till intresserade forskare:

Forskningsservice LU Forskningsservice LU 

  

Sidansvarig: