lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Europakonferens i Lund om en mer koldioxidsnål framtid

Torsdag och fredag hålls öppna föreläsningar och paneldebatt om hur samhället ska kunna styras mot en koldioxidsnål framtid. Detta är frågorna för en konferens i Lund som samlar europeiska företrädare från akademin, näringslivet, media men också politiker.

Konferensen består av en workshop där ett 40-tal forskare deltar och diskuterar kring rapporten "Governance for a Low Carbon Society" samt paneldebatt och öppna föreläsningar.

Bland talarna finns professor Lars J. Nilsson, LTH, som är en av författarna till rapporten "Governance for a Low Carbon Society", Ralf Christian, global chef för Kraftdistribution, Siemens AG, och flera toppforskare inom klimatpolitik, bland andra Per Ove Eikeland från Fridtjof Nansen-institutet i Norge och Remko Ybema från Energy Research Center i Holland.

Under paneldebatten och de öppna föreläsningarna diskuteras bland annat vad det finns för tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar och lösningar vad gäller att få ett koldioxidsnålt samhälle. Konferensens öppna föreläsningar hålls både den 3 och 4 december och paneldebatt den 4:e december (se program nedan).

Konferensen är ett samarbete mellan Atomium Culture och Lunds universitet. Atomium Culture är ett europeiskt nätverk som består av ett 20-tal universitet, näringsliv och ett femtontal stora dagstidningar i Europa. Lunds universitet är det enda svenska universitetet som ingår. Nätverket syftar till att samla europeisk toppforskning och innovation och verka för att forskningen ska spridas ut i det övriga samhället. Nyligen invigdes Atomium Culture och dess plattform, webbplatsen www.atomiumculture.eu med en konferens i Bryssel.

Programmet och talarna

Se föreläsningarna på webben i realtid

Läs mer om Atomium Culture 

Sidansvarig: