lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stöd till biogasprojekt vid Lunds universitet

Energimyndigheten ger 8,9 miljoner kronor i stöd för att öka biogasproduktionen från avfallets blöta organiska del. Det är Lunds universitets avdelning för bioteknik som får pengarna för ett 4-årigt projekt. Det huvudsakliga syftet med projektet är att öka biogasproduktionen genom att effektivisera processen i biogasreaktorn.

Pressmeddelande Energimyndigheten 081001 Pressmeddelande Energimyndigheten
     2008-10-01

Om forskargruppen Bioteknik LTH Om forskargruppen Bioteknik LTH  

  

Sidansvarig: