lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Rapport om framtidens drivmedel

Nu släpps unik rapport om framtidens drivmedel

På uppdrag av BIL Sweden har ett forskarlag från Lunds Universitet, med Pål Börjesson i spetsen, tagit fram en rapport som belyser kraven på drivmedel ur ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten är unik i sitt slag, inte minst för att den jämför el och fossila bränslen med övriga drivmedel.

Pressmeddelande Bil Sweden 081109 Pressmeddelande Bil Sweden 081109 

  

Sidansvarig: