lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Halvdagsseminarium om gasfordon - 3 november 2008 - Biogas Syd

Biogas Syd bjuder in till halvdagsseminarium om gasfordon. Dagen inleds av Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande. Därefter bjuds det på erfarenheter, satsningar för ökad produktion av biogas som fordonsbränsle, goda exempel på upphandlingar av gasfordon, infrastruktur m.m.

Datum: Måndagen den 3 november, kl 9.00.
Plats: Börshuset, Skeppsbron 2, MALMÖ

Anmälan: senast den 22:e oktober på Biogas Syds hemsida eller till telefonnr. 046-71 99 48. Anmälan är bindande.

Halvdagsseminarium Biogas Syd, 3 november 2008Inbjudan och program

Kostnaden är 900 kr/deltagare. Seminariet är kostnadsfritt för Biogas Syds
medlemmar.

  

Sidansvarig: