lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

27,9 miljoner till forskning om energi och transporter

Lunds Universitet får 27,9 miljoner till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som ska studera hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och transportsystem.

De fyra finansiärerna Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Vinnova och Vägverket fördelar anslaget över fyra år. Programchef Lars J Nilsson, avdelningen för Miljö- och energisystem, LTH upplever ett starkt intresse från både näringsliv och beslutsfattande organ kring olika typer av klimatrelaterad forskning.

Forskningen utgår från att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart att ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle men att det nu är dags att finna vägarna dit. Vilken politisk styrning krävs och vilka mål- och intressekonflikter kan uppstå?

Forskningsprogrammet, som i Lund fått namnet LETS (Governing transitions toward Low-Carbon Energy and Transport Systems, d v s Styrning av omställning mot koldioxidsnåla energi- och transportsystem), kommer att sysselsätta ett 25-tal forskare från 10 olika institutioner.

Stor gemensam forskningssatsning på hållbara energi- och transportsystem_pressmeddelande Vinnova 2008-11-26 Stor gemensam forskningssatsning på hållbara energi- och transportsystem 
     Pressmeddelande Vinnova, 2008-11-26

 

Sidansvarig: