lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Skånes Energiting 19 juni 2007

Skånes Energiting är en mötesplats för alla energiintresserade inom
så väl offentlig sektor som näringsliv. Här får du en lägesrapport om vad
som händer på energiområdet. Du har möjlighet att dela med dig
av dina erfarenheter och knyta värdefulla kontakter.
 
Nu behöver vi din hjälp att skapa en inspirerande mötesplats. Du 
har möjlighet att delta som föreläsare och under 20 minuter dela med dig
av dina erfarenheter. Du kan också visa upp din verksamhet eller produkt
i utställningen som arrangeras under dagen. 

Skånes Energiting 2007_inbjudanInbjudan

Skånes Energiting 2007_programProgram
 
På hemsidan kan du läsa mer om upplägg, teman
och målgrupper. 
 
Skånes Energiting 2007 Anmäl dig till Skånes Energiting 19 juni 2007

Har du kollegor som kan vara intresserade? Skriva gärna ut och dela
med dig av bifogad fil.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
 Jon Andersson                          Anna Kjellman
    Chef, Energikontoret Skåne        Projektkoordinator
    046-71 99 54                             046-71 99 53 

2007-03-29

 

Sidansvarig: