lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nordiskt seminarium om Kontorsbyggnader i glas

31 maj - 1 juni 2007. Sista anmälan den 7 maj.

Nordiskt seminarium om Kontorsbyggnader i glas - arkitektur, energianvändning, inneklimat, dagsljus och livskostnader - 31 maj - 1 juni 2007, Kårhuset vid Lunds Tekniska Högskola.

Seminariet arrangeras av Energi och ByggnadsDesign LTH, WSP Environmental och Skanska Teknik i samarbete med Energimyndigheten, BELOK och Energikontoret Skåne.

Vid seminariet kommer följande frågor att presenteras och diskuteras:

- Glaskontor - varför då?
- Är glaskontor energieffektiva?
- Hur blir inomhusklimatet?
- Hur utnyttjas dagsljuset?
- Är den visuella miljön bra?
- Är glaskontor dyrare än andra kontor?
- Referensprojekt

Målgrupp: Arkitekter, beställare/förvaltare, tekniska konsulter, energirådgivare, fastighetskontor, stadsbyggnadskontor, universitet/högskolor, entreprenörer, fasadleverantörer, glastillverkare.

Det finns många frågetecken kring glaskontor, vad beträffar energianvändning, inneklimat, dagsljus, visuell komfort och kostnader. Flera projekt har de sista åren studerat dessa frågor:

- forskningsprojektet (Enerigmyndigheten och SBUF) Kontorsbyggnader i glas - Energianvändning och inneklimat
- demonstrationsprojektet (BELOK) Uppföljning av energi, dagsljus och inneklimat för ett glaskontor under system- och bygghandlingsskedet
- demonstrationsprojektet (BELOK) dagsljusinlänkning och solavskärmning för kontorsbyggnader
- EU-projektet BESTFACADE Best Practice for Double Skin Facades

Seminariet inleds med en BESTFACADE-workshop Best Practice for Double Skin Facades. Därefter föreläser arkitekter t.ex. Gert Wingårdh, förvaltare/beställare och fasadleverentörer, samt deltagare från ovannämnda projekt.

Studiebesök anordnas sista seminariedagen i WSP's nya Malmökontor med dubbelfasad, som kommer att vara färdigbyggt i september.

Seminarieprogram med anmälan (pdf)
Endast anmälan (pdf). Anmälan (Word)

Anmälan skickas till Hans Follin

För mer information kontakta Åke Blomsterberg eller på tel. 070 - 885 94 39

 

Sidansvarig: