lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

PEMFC fuel cell conference in Stockholm, 25-27 september, 2006

LTH/LU är med och anordnar en internationell konferensen om bränsleceller Nordic PEM Fuel Cell Conference 2006, 25-27 september, 2006.

Konferensen kommer att samla forskare, entreprenörer och folk från industrin kring frågeställningar som är relevanta för introduktionen av polymerbränsleceller sett ur ett Nordiskt perspektiv.

Konferensen kommer att spänna från materialutveckling till stack och system, och kommer att avslutas med en Nordisk-Kanadensisk workshop.

Läs mer om Nordic PEM Fuel Cell Conference 2006 

Sidansvarig: