lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Sol, nano och förbränning: LTH får drygt sex miljoner kronor för forskning kring effektivare och renare energi

Lunds Universitet LTH  ligger långt framme i arbetet för renare energi och bättre miljö.

Nu premieras tre av LTH:s forskare med drygt sex nya miljoner under tre år för sitt arbete för att förbättra miljön inom området förnyelsebar energi. Var och en får 2.1 miljoner kronor.

Det är färska pengar från Energimyndigheten, som valt ut de ut de tre forskarna bland 118 andra framtidsprojekt som spänner över ett brett fält av energifrågor, från nano- och vätgasforskning till förbränning, solceller och generatorer.

De tre LTH forskarna finns på institutionen för Fysik och har alla, var och en på sitt håll och inom sin specialitet, gett sig i kast med att forska kring de minsta beståndsdelarna i miljön. Deras gemensamma mål är att miljön ska bli renare och mindre skadlig för människor.

Forskarna är docent Frederik Ossler, professor Per-Erik Bengtsson och professor Knut Deppert. Deras områden är förbränning, sol och nano.

Frederik Ossler, forskar kring förbränning. Han får sina miljoner för högupplösande studier av partikelbildningsprocesser i reaktiva system. Han undersöker bland annat hur partiklarna ser ut innan de blir sot.

- Jag vill veta hur de minsta partiklarna bildas, hur de beror på förbränningsförhållandena och hur de förhåller sig till sot. Det är möjligt att dessa kan vara mer skadliga än fullt utvecklade sotpartiklar.

Han kartlägger förbränningsprocesserna via röntgen och via högupplösande elektronmikroskop. Genom att mäta partiklarnas storlek och struktur får han information om deras fysikaliska och kemiska egenskaper.

- Vi planerar att samarbeta med andra grupper för att kunna få information om partiklarnas inverkan på hälsa och miljö, säger han och är  glad över att hans forskning uppmärksammas:

- Detta är jätteroligt, säger han. Det finns så mycket att ta reda på.

Per-Erik Bengtsson  har som mål att bränsleförbrukningen minskas. Han driver ett projekt som handlar om att utveckla lasermätmetoder för att med hög noggrannhet kunna mäta temperaturer och ämneskoncentrationer i förbränningsprocesser som lågor, gasturbiner och motorer.

- Med denna kunskap kan man göra förbränningsprocesser mer effektiva så att bränsleförbrukningen minskas, säger han. Dessutom kan det leda till lägre koncentrationer av föroreningar i avgaserna.

Knut Deppert är programledare för civilingenjörsutbildningen inom Teknisk nanovetenskap och får pengar för sin forskning om nanomaterial för solceller.

- Solen är den enda, på en mänsklig tidsskala, outtömliga energikällan. Därför är det viktigt att hitta nya metoder som omvandlar solenergi till energiformer som man enkelt och miljövänligt kan utnyttja, säger han.

Han forskar på nya material som kan ge upphov till solceller med extremt högt effektivitet till ett rimligt pris. Materialet byggs upp av nanotrådar, som är ytterst små komponenter och är perfekta halvledarstrukturer som han låter växa på ett substrat.

- Detta är grundforskning med sikte på framtiden, säger han. Jag är väldigt nöjd att vi fått de här pengarna.

42 miljoner till energiriktad grundforskning Pressmeddelande Energimyndigheten

2006-11-16

Gun Lauritzson

 

Sidansvarig: