lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Karin Öhgren Kemiteknik LTH disputation 27 oktober 2006

Karin Öhgren disputerar den Avhandlingen heter "Fuel Ethanol Production From Corn Stover" - Optimization of Steam Pretreatment and Improvement of Simultaneous Saccharification and Fermentation

Opponent är Dr Mercedes Ballesteros från CIEMAT i Spanien

Tid: Fredagen den 27 oktober, 2006 kl 13.15
Plats: Kemicentrum, sal K:B

Artikel Karin Öhgren disputation_LTH webb Artikel LTH-webb

 

Sidansvarig: