lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

CECOST seminarium - Risker i samband med lagring av biobränsle, 15 juni, 2006

Seminarium om "Risker i samband med lagring av biobränsle".  Anmälan senast 8 juni, 2006. OBS! Antalet deltagare är begränsat till 100 personer.

Vid seminariet i Växjö kommer vi att redovisa vad som gjorts i CECOST projektet "Självantändning vid lagring av briobränsle och biogent avfall" under 2001 - 2005. Intressenter från tillverkare och användare av biobränsle, brandtekniska konsulter, myndigheter och räddningstjänst kommer att kunna ge synpunkter på den fortsatta forskningen som planeras för 2006 - 2009.

Kostnader: Deltagande vid seminariet och måltider är kostnadsfritt.

Anmälan sker elektroniskt via CECOST's hemsida http://www.cecost.lth.se/ -
senast den 8 juni 2006.

Antalet deltagare är begränsat till 100

Plats för seminariet i Växjö, Teleborgs slott - se karta på http://www.teleborgsslott.com/

Frågor angående seminariet kan ställas till:
Professor Göran Holmstedt, projektledare Lunds Tekniska Högskola
Telefon 046-222 48 82
Professor Mehri Sanati, Växjö universitet
Telefon 0470-708943
Tekn.Dr patrick van Hees, forskningschef Brandteknik, SP Borås
Telefon 033-165093

Invigning 15 juni_EBDAgenda (pdf)

 

Sidansvarig: