lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Energiportalen

Energiportalen är en ingång till den information och den kunskap som finns inom energiforskningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds universitet (LU).

De utmaningar vi står inför på energiområdet är att verka för en hållbar och mer miljövänlig framtid i Sverige och globalt. Forskare vid LTH/LU arbetar bland annat för att finna svar och lösningar på frågor rörande:

 •     omställning till energisystem för hållbar utveckling
 •     förnybar energi och energieffektivisering
 •     infångning och lagring av koldioxid
 •     hållbara transporter
 •     utformning av energieffektiva byggnader
 •     energianvändning i industrin
 •     energi-, miljö- och klimatpolitik
 •     smarta kraftnät med variabel elproduktion
 •     bioenergi och biodrivmedel
 •     förbränning och förbränningsmotorer
 •     el- och hybridfordon  


Läs mer under rubriken Om Energiportalen ovan

Flexible Energy Workshop 20th October

Welcome to a workshop on the theme "Flexible Energy" at Paelestra in Lund on the 20th of October.

 

Registration Before 14th of October to Elna.andersson@energy.lth.se

 

Full programme at www.lth.se/energiportalen/energy-workshops/