Hem  |  
Anpassa  |  
Översikt  |  
English  |  
Lunds universitet
 

Energiportalen

Skånes energiting 12 juni

Hur ser framtidens energiförsörjning ut? Kan nya lösningar såsom solel, vindkraft och bränsleceller ersätta dagens system? Vilken inverkan har elprisområden på elförsörjningen?

Vi står inför utmaningarna att skapa hållbara energisystem och att använda energin effektivare. Vägarna dit är många och på årets Energiting fokuserar vi på temat "Möjligheternas Skåne". Energitinget ger också en inblick i det senaste inom förnybar energi, effektiv energianvändning och hållbara transporter.

Skånes Energiting är regionens största mötesplats för energifrågor. Dagen bjuder på parallella arenor med intressanta föreläsningar och en utställning där du har möjlighet att möta branschens aktörer. Ta chansen att uppdatera dig om vad som händer på energiområdet, delta i diskussionerna och knyt nya kontakter. I år håller vi till på Malmömässan i nya fräscha lokaler.
 
För vidare information och anmälan gå in på energikontoretskane.se

Från LTH medverkar:

Lars J Nilsson; Global omställning till förnybart energisystem – resultat från IPCC
Ricardo Bernardo; Solvärme inget för Sverige? Jo! Ny solvärmelösning för eluppvärmda hus finns!
Henrik Davidsson; Energiåtervinning från ventilationsluften i passivt ventilerade hus.

 

 

Energiportalen är en ingång till den information och den kunskap som finns inom energiforskningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds universitet (LU).

De utmaningar vi står inför på energiområdet är att verka för en hållbar och mer miljövänlig framtid i Sverige och globalt. Forskare vid LTH/LU arbetar bland annat för att finna svar och lösningar på frågor rörande:

 • omställning till energisystem för hållbar utveckling
 • förnybar energi och energieffektivisering
 • infångning och lagring av koldioxid
 • hållbara transporter
 • utformning av energieffektiva byggnader
 • energianvändning i industrin
 • energi-, miljö- och klimatpolitik
 • smarta kraftnät med variabel elproduktion
 • bioenergi och biodrivmedel
 • förbränning och förbränningsmotorer
 • el- och hybridfordon  

Läs mer under rubriken Om Energiportalen ovan

Frågor om innehållet: Lars J Nilsson
Webbtekniska frågor: webmaster@lth.se
Senast uppdaterad: 2014-01-09