lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Energiportalen

Energiportalen är en ingång till den information och den kunskap som finns inom energiforskningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds universitet (LU).

De utmaningar vi står inför på energiområdet är att verka för en hållbar och mer miljövänlig framtid i Sverige och globalt. Forskare vid LTH/LU arbetar bland annat för att finna svar och lösningar på frågor rörande:

 •     omställning till energisystem för hållbar utveckling
 •     förnybar energi och energieffektivisering
 •     infångning och lagring av koldioxid
 •     hållbara transporter
 •     utformning av energieffektiva byggnader
 •     energianvändning i industrin
 •     energi-, miljö- och klimatpolitik
 •     smarta kraftnät med variabel elproduktion
 •     bioenergi och biodrivmedel
 •     förbränning och förbränningsmotorer
 •     el- och hybridfordon  


Läs mer under rubriken Om Energiportalen ovan

Seminar with Dr Lawrence Jones

Den 22 Oktober bjuder Energiportalen och DELBA2050 in till ett seminarie om

"Energy system challenges - 2020, 2030 and 2050"

Talare är Dr. Lawrence Jones från Alstom

Plats: Lilla Hörsalen, IKDC

Tid 15.15 till 16.30, mingelkaffe från 15.00

Anmäl gärna (ej obligatoriskt) till max.ahman@miljo.lth.se

Seminariet är direkt efter och i samma lokal som LU-Biofuels tidigare annonserade seminarie om bioenergi med Lynn Wright (USA)

Innovationsagenda för den elbaserade ekonomin

Jörgen Svensson på avd. industriell elektronik och automation, LTH, leder arbetet med att ta fram en innovationsagenda för framtidens eltillförsel och användning. Arbetet delfinansieras av Vinnova och görs i samarbete med bl.a LU-Open

Besök hemsidan http://delba2050.se/ och håll dig uppdaterad !