lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Energiportalen

Energiportalen är en ingång till den information och den kunskap som finns inom energiforskningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds universitet (LU).

De utmaningar vi står inför på energiområdet är att verka för en hållbar och mer miljövänlig framtid i Sverige och globalt. Forskare vid LTH/LU arbetar bland annat för att finna svar och lösningar på frågor rörande:

 •     omställning till energisystem för hållbar utveckling
 •     förnybar energi och energieffektivisering
 •     infångning och lagring av koldioxid
 •     hållbara transporter
 •     utformning av energieffektiva byggnader
 •     energianvändning i industrin
 •     energi-, miljö- och klimatpolitik
 •     smarta kraftnät med variabel elproduktion
 •     bioenergi och biodrivmedel
 •     förbränning och förbränningsmotorer
 •     el- och hybridfordon  


Läs mer under rubriken Om Energiportalen ovan

PUBLIC LECTURE- Life cycle assessment of biofuels in India and its impact on Indian biofuel programme

Speaker: Ms Shveta Soam

When: Friday 23 October 2015, 10:30-12:00

Where:   Lecture hall G, Chemical Centre, Sölvegatan 39, entrance B

All welcome

 

 

Innovationsagenda för den elbaserade ekonomin

Jörgen Svensson på avd. industriell elektronik och automation, LTH, leder arbetet med att ta fram en innovationsagenda för framtidens eltillförsel och användning.

Arbetet delfinansieras av Vinnova och görs i samarbete med bl.a LU-Open

Besök hemsidan http://delba2050.se/ och håll dig uppdaterad !