lu.se

Energiportalen

Lunds Tekniska Högskola

Energiportalen

Energiportalen är en ingång till den information och den kunskap som finns inom energiforskningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Lunds universitet (LU).

De utmaningar vi står inför på energiområdet är att verka för en hållbar och mer miljövänlig framtid i Sverige och globalt. Forskare vid LTH/LU arbetar bland annat för att finna svar och lösningar på frågor rörande:

 •     omställning till energisystem för hållbar utveckling
 •     förnybar energi och energieffektivisering
 •     infångning och lagring av koldioxid
 •     hållbara transporter
 •     utformning av energieffektiva byggnader
 •     energianvändning i industrin
 •     energi-, miljö- och klimatpolitik
 •     smarta kraftnät med variabel elproduktion
 •     bioenergi och biodrivmedel
 •     förbränning och förbränningsmotorer
 •     el- och hybridfordon  


Läs mer under rubriken Om Energiportalen ovan

International seminar Methanol as fuel and energy storage

Den 17 Mars arrangerar Energiportalen tillsammans med MOT2030 ett heldagsseminarie om Metanol som bränsle.

Var : IKDC, Stora hörsalen mellan kl 9 och 17.00 + en rundtur i motorlabbet därefter

Anmälan till elna.andersson@energy.lth.se senast den 5 mars

Inbjudan och program finns här

Innovationsagenda för den elbaserade ekonomin

Jörgen Svensson på avd. industriell elektronik och automation, LTH, leder arbetet med att ta fram en innovationsagenda för framtidens eltillförsel och användning.

Arbetet delfinansieras av Vinnova och görs i samarbete med bl.a LU-Open

Besök hemsidan http://delba2050.se/ och håll dig uppdaterad !