lu.se

Digitalt på LTH

Lunds Tekniska Högskola

Robotveckan på LTH 2018
27 – 29 november

För åttonde året planerar vi öppna robotlabbet på LTH för studiebesök. Den europeiska robotveckan erbjuder olika robotrelaterade aktiviteter för allmänheten runtom i hela Europa, och syftet är att visa på robotteknikens ökande betydelse inom en rad olika områden. Vi vill även inspirera ungdomar i alla åldrar att intressera sig för naturvetenskap och teknik.

Hitta till robotveckan

Samling för bokade besök: LTH, M-huset, IP2 (plan 2 intill robotlabbet)