lu.se

Digitalt på LTH

Lunds Tekniska Högskola

Robotveckan på LTH 2020
24 – 26 november?

Under sommaren 2020 har robotlabbet på flyttat till kemicentrum för en period av tre år medan M-huset renoveras. Vi vill mycket gärna få till stånd den tionde raka robotveckan. Men flytten i kombination med coronakrisen göra att det är svårt att bedöma om  och hur det går att genomföra. Vi hoppas kunna ge besked här i början av september. I så fall öppnar vi för intresseanmälningar tidigt i oktober. Ha en bra sommar så länge!