lu.se

Digitalt på LTH

Lunds Tekniska Högskola

Robotveckan på LTH 2019
19 – 21 november

För nionde året öppnar vi robotlabbet på LTH för studiebesök. Den europeiska robotveckan erbjuder olika robotrelaterade aktiviteter för allmänheten runtom i hela Europa, och syftet är att visa på robotteknikens ökande betydelse inom en rad olika områden. Vi vill även inspirera ungdomar i alla åldrar att intressera sig för naturvetenskap och teknik.

Vi räknar med att ha öppet för intresseanmälningar den 1 september till 2 oktober.

This year we plan for three thematic sessions for individuals – held in english:

Tuesday 19 November at 2.45 PM: Robotics and AI

Wednesday 20 November at 2.45 PM: Robotics and Connectivity

Thursday 21 November at 8.45 AM: Robotics and Automation