lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

AIML@LU får finansiering som samverkansinitiativ

2019-03-18

Förra veckan beslöt Lunds universitet att ansökan "Artificiell Intelligens - AI-Lab” får finansiering som ett av fem så kallade tematiska samverkansinitiativ inom Lunds universitet.

I praktiken innebär detta finansiering så AIML@LU kan fortsätta:

  • agera facilitator för uppdragsutbildning
  • driva flera årliga AIML@LU workshops
  • arrangera en större konferens vartannat år 
  • förvalta och utveckla kommunikation från och inom det industri/akademiska nätverket AIML@LU
  • stimulera intern samverkan mellan forskare för att generera nya forskningsansökningar

Utöver det ska samverkansinitiativet:

  • bidra till etablering av en tvärvetenskaplig forskarskola inom AI
  • hitta former för att utveckla samarbete på  AI / ML-området mellan det omgivande samhället och Lunds universitet. 
  • utveckla och sprida AI och ML som forskningsmetod inom LU.

I och med beslutet får initiativet anslag på 700 KKR/år i tre år.

– Det är roligt att AIML@LU på det här sättet får en stabil grundplåt för att driva och utveckla verksamheten, säger Kalle Åström, koordinator för initiativet.

Läs mer om beslutet och dess bakgrund på lu.se/nyheter

 

 

 

 

 

 

 


Page Manager: