lunduniversity.lu.se

Digit@LTH

Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Software@LTH events

Workshop: Automatisering av betongbyggandet

Seminarium

From: 2020-10-22 12:00 to 16:30
Place: LTH, Lunds universitet, Lund
Contact: anders [dot] robertsson [at] control [dot] lth [dot] se
Save event to your calendar


Tid: 22 oktober, 12:00-16:30.

Plats: På plats i Lund eller via web (länk) – FULLT i Lund, endast platser för deltagande via webben finns kvar.

Länk för att delta online fås vid anmälan på: 
https://betongforeningen.se/event/workshop-automatisering-av-betongbyggandet/

Automatisering av byggandet ger möjlighet att bland annat förbättra byggandets produktivitet, kvalitet och arbetssäkerhet. Dagens byggsektor är emellertid utvecklad för att stötta existerande värdekedjor och byggsystem, och kan ses som en del i sektorns problem. Genom att ta ett helhetsgrepp och utveckla digitala verktyg som tillåter en mer effektiv samverkan, en mer detaljerad design i tidiga skeden samt en mer precis produktionsberedning och  produktionsautomation både i fabrik och på byggplatsen tar vi klivet till att modernisera byggbranschen.

Center för Byggrobotik* i Lund är en samlad och affärsdriven ansats med ett etablerat samarbete mellan 15 aktörer som är nydanande i en bransch som kommer att/måste förändras i närtid. Projekten omsätter under åren 2019-2021 mer än 35 Mkr.TH:s OpenDoor ger även en möjlighet för byggbranschen att testa marknadsnära tekniker.

Syftet med workshopen är att presentera och diskutera möjligheter och utmaningar med automatisering i byggandet i allmänhet och för betong i synnerhet.

Program

12:00    Lunch (Betongföreningen står för lunchen)
13:00    Välkomsthälsning (Björn Täljsten, Betongforskningsrådets ordförande)
13:10    Byggrobotik och applikationer (Anders Robertsson, Professor LTH)
13:40    “Internet of Construction” Internationellt nuläge, (TBD)

14:15    Kaffe/Telefonpaus

14:45    Hur ska man komma vidare/samarbete med högskolor och universitet på nationell front (Ronny Andersson, Cementa)
15:00    Diskussion och sammanfattning

15:30    Förevisning av Center för Byggrobotik (för er som är fysiskt på plats)
16:30    Avslutning

Anmälan

Det går fortfarande att anmäla sig. Plats finns för deltagande via webben, men för fysiskt deltagande gäller väntelista. Alla är välkomna till workshopen, men p g a Corona begränsas antalet fysiska personer till 50 stycken (först till kvarn…). Betongföreningens medlemmar har företräde. 

*Centret för Byggrobotik vid LTH:

  • kopplar digital design till produktionsberedning och produktionsautomation
  • utvecklar säkrare och mer jämställda arbetsplatser
  • tar fram anpassad robotisering för samverkan med arbetare på byggplatsen och i fabrik
  • nyttjar möjligheter med digitalisering; BIM, sensorer samt nya miljövänliga materiallösningar

Centrets samordning av byggrelaterad forskning och undervisning genom LTH:s OpenDoor ger även en möjlighet för byggbranschen att testa marknadsnära tekniker.