lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursböcker

Vid LTH ser man gärna att studenterna köper sina kursböcker, därför finns det inte alltid kursböcker till utlån. På Studiecentrum finns dock referensexemplar av alla kursböcker som man kan sitta där och läsa. Ibland finns kursboken som e-bok. Se listan nedan.

 LTH:s elektroniska kursböcker

 

 

 

Sidansvarig: