lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Söka

LUBcat
Sök litteratur vid Lunds universitet (böcker, e-böcker och tidskrifter, ej artiklar).

Libris
Sök litteratur i alla svenska forskningsbibliotek samt en hel del större folkbibliotek.

LUBsearch
Sök artiklar, e-böcker, tidskrifter, böcker, databaser tillgängliga vid
Lunds universitet.
Här finns mer information (LUB:s webbplats).

Databaser A-Z
Alla databaser vid Lunds universitet.

Tidskrifter
E-tidskrifter, lokala tidskriftslistor, LUBITO.

Forskningsportalen
Sök bland Lunds universitets publikationer (artiklar, avhandlingar, konferensbidrag, rapporter med mera). All universitetets forskningsinformation finns samlad i den gemensamma databasen  LUCRIS (Lund University Current Research Information System). I forskningsportalen finns förutom publikationer även information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter.

 

 

Page Manager: