lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LUCRIS

LUCRIS är Lunds universitets nya forskningsinformationssytem.

 

LUCRIS (Lund University Current Research Information System) har ersatt LUP som registreringsgränssnitt för publikationer och kommer även att innehålla annan forskningsinformation, tex om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter.

 

 

 

Vad har jag som forskare för nytta av LUCRIS?

Redigera din personliga profil och återanvänd forskninginformationen tex genom att:

  • Exportera till EndNote och andra referenshanteringssytem
  • Exportera för projektrapportering
  • Exportera och skapa personliga CV:n

Presentera din forskning

Presentera och synliggör dina forskningsresultat och få dem exporterade tex till:

  • SwePub (och Prisma)
  • Lokala webbsidor på institutionen