lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Publicera

LUCRIS
LUCRIS är Lunds universitets registreringsgränssnitt för forskningsinformation och publikationer 
Logga in i LUCRIS här: https://lucris.lub.lu.se/

LUP Student Papers
Är du student registrerar du ditt arbete i LUP Student Papers. Här hittar du mer information:
http://www.lub.lu.se/service-och-verksamhet/publicering/publicera-i-lup/studentuppsatser

Open access (OA)
I Lunds universitets publiceringspolicy uppmanas forskarna att publicera sig i OA-tidskrifter i så mycket som möjligt för att öka forskningens synlighet, användning och genomslag. Lär mer om OA här: http://www.lub.lu.se/service-och-verksamhet/publicering/open-access

Avhandlingar
Information om hur man registrerar sin avhandling finns samlad här:
https://www.lub.lu.se/service-och-verksamhet/publicering/publicera-i-lup/avhandlingar

https://www.lub.lu.se/service-och-verksamhet/publicering/publicera-i-lup/avhandlingar

Page Manager: