lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Jullån

 Jullånen för i år är mellan 6/12 och den 9/1. Det innebär att kursböcker som lånas 6:e december eller senare får återlämningsdag den 9:e  januari. Hur länge böckerna ligger på biblioteket innan de bör hämtas ut påverkas inte utan blir som vanligt.