Viktor Öman

Bibliotekarie

Stationerad på V-husets bibliotek, där jag ansvarar för bokinköp.

Jobbar också med undervisning i informationssökning, källkritik och referenshantering, framför allt på master- och doktorandnivå.

Även fakultetsövergripande frågor om LUCRIS hamnar på mitt bord, exempelvis hur LUCRIS kan användas för uppföljning av publiceringar, samverkansaktiviteter med mera.

Kontakt

Kontakt

Viktor Öman
Bibliotekarie

viktor.oman@lth.lu.se

Telefon: +46 46 222 73 34
Mobil: +46767933800
Kontor: V-huset

Page Manager: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-09-07