Åsa Ahnfelt

Utbildningskoordinator

Utbildningskoordinator med primärt fokus på karriärutveckling och fakultetens pedagogiska kurser för lärare.

Koordinator för CEE:s styrelse.

Bildar brygga mellan bibliotekets personal och CEE, Genombrottet och SI-verksamheten inom LTH.

Arbetar med text, språk, intranät och Canvas i flera grupper.

Kontakt

Kontakt

Åsa Ahnfelt
Utbildningskoordinator

asa.ahnfelt@lth.lu.se

Telefon: +46 46 222 69 14
Kontor: Studiecentrum

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-09-07