Sökuppdrag

Vi utför uppdragsbaserade informationssökningar inom olika ämnen, till exempel inför en projektansökan, en litteraturgenomgång eller en projektstart. Utifrån ditt informationsbehov väljer vi, i samråd med dig, ut lämpliga informationskällor och lägger upp en sökstrategi. Vi genomför sedan informationssökningen och sammanställer sökresultatet i en rapport. Du utvärderar resultatet från sökningen och avgör om det är tillräckligt bra eller om sökstrategin behöver modifieras och en ytterligare sökning behöver genomföras.

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-10-14