"Vi viker inte från meritokratin"

Jag är av uppfattningen att heterogena grupper, där olika erfarenheter möts, ofta bidrar till en mer kreativ miljö. Därför har vi gjort en långsiktig satsning för att öka andelen kvinnor i mansdominerade miljöer – och andelen män i kvinnodominerade miljöer. Det skriver Viktor Öwall i sin blogg, apropå att LTH:s satsning Excellence in academia through gender equality lyfts till debatt.

– Publicerad den 27 maj 2020

Foto: Kennet Ruona

I ett blogginlägg skriver LTH:s rektor Viktor Öwall om en LTH-satsning som omnämns i en ny bok av författarna Anna-Karin Wyndhamn och Ivar Arpi.

Viktor Öwall vill förklara varför LTH centralt satsar på ett par anställningar varje år, för att åstadkomma jämnare könsfördelning och samtidigt ställa än högre krav än vid ordinarie rekrytering. 

"Excellence in academia through gender equality är en satsning som syftar till att rekrytera lovande juniora lärare av underrepresenterat kön som biträdande universitetslektorer. Satsningen är en förstärkning som ska bidra till en jämnare könsfördelning vid LTH, med det långsiktiga målet att öka rekryteringsunderlaget för seniora lärare och i förlängningen få en jämnare könsfördelning bland LTH:s professorer. 

(...)

Vi på LTH vill vara en attraktiv arbetsgivare för alla och arbetar därför aktivt för ett jämställt universitet. Jämställdhet är inte den enda faktorn för att skapa mer heterogena miljöer, men det är den vi tittar på i denna specifika satsning. 

Vi tror naturligtvis också på meritokrati, och viker inte från den principen!"

Läs hela blogginlägget, som går under rubriken "Inte riktigt som de säger ..."

Excellence in academia through gender equality

Excellence in academia through gender equality

Denna satsning av särskilda medel för att uppnå jämnare könsfördelning görs utöver LTH-institutionernas ordinarie rekryteringar.

Genom sin utformning stimulerar projektet att institutioner gör större ansträngningar för att hitta kandidater till biträdande universitetslektorer även utanför LTH och Lunds universitet.

Satsningen gäller fyra tjänster per år, under en fyraårsperiod. Kostnaden täcks i huvudsak av fakulteten centralt.

LTH har idag cirka 1 350 anställda forskare och lärare.