Professor emeritus Lars Östlund har avlidit

– Publicerad den 15 december 2012

Professor emeritus Lars Östlund har avlidit 91 år gammal. Han var en av LTH:s ursprungliga 28 professorer och fungerade under åren 1970¬–72 som dekanus för LTH.

Hans ämne hette först Byggnadsteknik II, senare ändrat till Bärande konstruktioner. Han pensionerades 1986.

I en nekrolog i pressen författad av bland andra hans efterträdare Sven Thelandersson vittnas om en man med stor arbetskapacitet och hög kompetens, som också var en eftersökt utredare. Bland annat var han sekreterare och utredare i betongkommittén och utredare i Planverkets säkerhetsgrupp. Under en period var han ordförande i Statens råd för byggnadsforskning.
I samband med igångsättningen av det svenska kärnkraftsprogrammet under 1960-talet, deltog han i arbetet med att ta fram säkerhetsprinciperna och utformningen av reaktorinneslutningarna vid Oskarshamns- och Barsebäcksverken. Kring dessa frågeställningar deltog han som uppskattad rådgivare tills för bara några år sedan.

I LTH:s jubileumsbok berättade han att det var ett misstag att han blev dekanus för LTH som då just hade blivit en fakultet inom Lunds universitet. Han hade varit dekanus för Väg och vattensektionen och accepterade uppdraget som vice dekanus för LTH. Men när ordinarie dekanus Sven Johansson valdes till rektor för hela universitetet fick han hoppa in på det nya uppdraget.
Detta skötte han på samma lugna, försynta och anspråkslösa sätt som han gjorde med alla andra uppdrag.