LTH utser tre nya hedersdoktorer

Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola har i december 2015 beslutat om tre nya hedersdoktorer. De som utses är professor Keith Trigwell från University of Sydney, doktor Heike Riel vid IBM:s forskningslaboratorium i Zürich, Schweiz, och professor Takehiko Kitamori vid University of Tokyo.

– Publicerad den 15 december 2015

Den pedagogiska utmaningen

Professor Keith Trigwell är verksam vid University of Sydney och ägnar sig åt högskolepedagogisk forskning. Sedan millennieskiftet har professor Keith Trigwell engagerat sig i forskningsområdet

Scholarship of Teaching and Learning

, som handlar om universitetslärares reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.

Keith Trigwells forskning och ledande roll inom högskolepedagogisk utveckling har haft stor inverkan på LTH:s pedagogiska utvecklingsarbete.

 

För en mindre värld

Doktor Heike Riel leder en mycket framgångsrik forskningsmiljö̈ vid IBM:s forskningslaboratorium i Zürich, Schweiz. Heike Riel har samarbetat med LTH-forskare i det EU-finansierade forskningsprojektet Nanowire-Based One-Dimensional Electronics (NODE) som startade 2005. Med detta projekt tog elektroniktillämpningarna av nanotrådar fart, och under Heike Riels ledning intog IBM-gruppen tidigt en internationell tätposition. Heike Riel har under lång tid gett värdefulla bidrag till LTH:s forskning i Lund.

 

Lab on a chip.

Professor Takehiko Kitamori vid institutionen för tillämpad kemi, University of Tokyo, är en ledande forskare inom lab-on-a-chip-teknologi och mikrofluidik och är den som på senare år kanske starkast utvecklat forskningen mot förståelse för fluidik och kemi i sann nanoskala. Hans forskning har bland annat fått betydelse för effektiviseringen av industriella syntesprocesser och inom högkänsliga medicinska diagnostiska system.

Takehiko Kitamori har drivit gemensamma forskningsprojekt med postdoc- och doktorandutbyten och skapat samarbetsavtalet med studentutbyte mellan University of Tokyo och LTH.

 

 

Promoveringen äger rum 27 maj 2016 i Lunds domkyrka. Promotor är Anders Axelsson, professor i Kemisk apparatteknik.