LTH står värd för CESAER Annual Meeting 2020

CESAER representerar Europas ledande universitet inom teknikområdet från cirka 25 olika länder. Under årsmötet 2019 i Paris-Saclay fick LTH:s rektor Viktor Öwall och vicerektor Erik Swietlicki det glädjande beskedet att Lund är nästa ort där föreningen samlas för att diskutera avgörande framtidsfrågor för europeiska universitet inom teknik.

Tiina Meri – Publicerad den 24 oktober 2019

Max IV och ESS kommer att bli ett samtalsämne under de europeiska universitetsföreträdarnas besök. Foto: Leif Jansson

Under rubriken “Academia for the benefit of society  – when critical challenges must be met” ansökte LTH och Lunds universitet om att stå värd för CESAER Annual Meeting (CAM) som hålls den 14–16 oktober 2020. 

Det program som LTH föreslog – men som inte är slutgiltigt – innehåller en del som fokuserar på forskningsinfrastruktur och då naturligtvis inkluderar de stora forskningsanläggningarna Max IV och ESS.

Andra delar av programmet diskuterar nästa ramprogram för forskning inom EU, samverkan kring de stora samhällsutmaningarna kopplat till The Lund Declarations och studentinflytande, som kan sägas vara en paradgren för svenska och nordiska lärosäten. 

CESAER är ett nätverk av ledande universitet inom främst teknik i Europa, där fler än 50 universitet ingår.

– Att stå som värd för det årliga möte som CESAER anordnar ger oss en fantastisk möjlighet att visa upp olika delar av LTH:s verksamhet och Lunds unika miljö för våra europeiska kollegor. Vi får hit representanter från Europas främsta tekniska lärosäten, och jag ser att detta kan leda till många nya samarbeten, säger LTH:s rektor Viktor Öwall.