Hör hedersdoktor om hur forskning kan bli än nyttigare för samhället

Dr Camilla Modéer är en av tre personer som LTH år 2020 utsett att bli hedersdoktor. Den 28 september ger hon en hedersdoktorföreläsning om nytta och samverkan som går att ta del av via länk. Attityder och incitament måste förändras inom både näringslivet och den akademiska världen, anser Camilla Modéer.

– Publicerad den 17 september 2020

En paneldiskussion kommer att hållas om hur forskningen ska kunna leda till än mer nyttiggörande. På bilden: Nanostrukturer. Foto: D Jacobsson

Står nyttiggörande och samverkan med näringslivet och andra delar av samhället i motsatsförhållande till vetenskaplig excellens inom forskning?

Camilla Modéer, utsedd att bli LTH:s hedersdoktor, ger ett bestämt nej som svar på den frågan.

I sin hedersdoktorföreläsning "Excellence versus purpose – tradeoff or synergy?" visar Camilla Modéer att attityder och strukturer måste förändras, inom både näringslivet och den akademiska världen. Universitet måste också förbättra incitamenten för forskare, resonerar Camilla Modéer.

I en efterföljande paneldiskussion om hur forskningen kan leda till än mer samhällsnytta deltar:

  • Peter Gärdenfors, professor, LUCS
  • Ursula Hultkvist Bengtsson, VD och grundare, MultiHelix AB
  • Heiner Linke, professor, NanoLund 

Inte minst forskare, akademiska ledare och personer som arbetar med forskning och utveckling vid olika företag väntas ha intresse av föreläsningen och paneldiskussionen, som äger rum kl 11–12 den 28 september.

Läs mer om föreläsningen och paneldiskussionen i kalendariet

Anmäl dig till Excellence versus purpose – tradeoff or synergy? Honorary doctorate lecture by Camilla Modéer

Observera att du måste amäla dig senast en timme i förväg för att kunna ta del av den digitala föreläsningen.

Här hittar du en längre biografi och inbjudan i pdf-format

Camilla Modéer

Camilla Modéer

Dr Camilla Modéer är sedan 1995 en vald medlem i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och har varit dess seniorrådgivare sedan 2012.

Hon initierade och grundade organisationen Vetenskap & Allmänhet, VA, och var dess generalsekreterare från 2002 till 2011.

Mellan 1991 och 2001 var hon chef för Forskning, utbildning och innovation vid Sveriges Industriförbund (idag Svenskt Näringsliv).

Camilla Modéer fick sin ingenjörs- och forskarutbildning vid KTH. Hon är och har varit medlem i flera styrelser för företag, universitet (inklusive LTH), offentliga myndigheter och organisationer i Sverige, liksom i flera kommittéer på europeisk nivå.

Sedan 2011 har hon varit rådgivare till NanoLund. Idag är hon styrelseledamot och därtill ordförande i NanoLunds Rådgivande Grupp. 

LTH:s hedersdoktorer

LTH:s hedersdoktorer drivs av de samhällsutmaningar som fakulteten i sin verksamhet försöker möta, och de utmärks av en framstående professionell insats med betydelse för LTH:s verksamhet.

Hedersdoktorernas insats karakteriseras av vetenskaplig excellens, excellens inom utbildning samt väsentliga insatser inom näringsliv och/eller samhälle.

År 2020 utsåg LTH ytterligare två personer att bli hedersdoktorer: Peter A Vanrolleghem, professor vid Université Laval och chef för vattenforskningscentrumet CentEau i Québec, och Andreia Cathelin, Technology R&D Fellow vid Europas största kretstillverkare STMicroelectronics.