lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Informationsdisk

Informationsdisken på LTH är belägen intill bibliotekets information, på bottenvåningen på Studiecentrum, mitt på LTH:s campusområde. Besökare kan här få svar på frågor och hjälp med följande frågor:

LTHs studenter

  • Ladok-intyg
  • Hänvisningar i studiefrågor (kursanmälan, kurator m.m.)

Institutioner och anställda

  • Försäljning av LTHs profilmaterial
  • Hänvisningar i informations- och administrationsfrågor

Blivande studenter

  • Utskick av info- och rekryteringsmaterial
  • Hänvisningar i väglednings- och ansökningsfrågor

Externa kontakter

  • Rätt ärende till rätt person på LTH
  • Söka information på www.lth.se
  • Hitta till och på LTH

Öppettider: se LTHs kontaktsida.

Kontakt

LTHs informationsdisk
Janna Spanne
Ida Åström
Tel: 046 - 222 72 00
E-post: info@lth.se