Villkor & Policy

Hantering av personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter på Lunds universitet

Kontaktpolicy

Alumnnätverket är till för alla som har studerat eller varit anställda vid Lunds universitet.

När du anmäler dig i Alumninät blir du tillfrågad om, och hur, du vill att vi ska kunna kontakta dig. Du kan välja om du vill att din gamla institution, ditt program eller t ex en alumnförening ska kunna nå dig. Observera att dina val inte automatiskt medför att du verkligen blir kontaktad. Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Vår ambition är att vi ska kunna höra av oss då och då, t ex i samband med jubiléer och återträffar. För närvarande får alla medlemmar i nätverket åtminstone vårt magasin LTH-nytt en gång per termin och ett elektroniskt nyhetsbrev några gånger om året.

Våra huvudsakliga kommunikationskanaler är webb och e-post. Om du föredrar vanlig post kan vi till viss del tillmötesgå det. Du anger själv de kontaktvägar du föredrar i Alumninät.

Om du har frågor om alumnverksamheten vid Lunds universitet eller vår kontaktpolicy kan du e-posta till info@alumni.lu.se

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas. 

På hemsidorna för alumninät så används cookies. Dessa cookies används för att hålla reda på alumnernas inloiggning och se till att rätt alumn får tillgång till sina uppgifter.

Din webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. På grund av den teknik som används på vissa delar av universitetes webbplats fungerar dessa delar av webbplatsen inte utan cookies.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du inte fullt ut utnyttja Lunds universitets alumnhemsidor. Du kan i så fall kontakta Lunds universitets alumnkoordinator för hjälp med att beställa material etc, info@alumni.lu.se eller tfn 046-222 70 21.

Mer information om cookies.

Sidansvarig: alumni@lth.lu.se | 2019-03-22