Föreläsningsserie

LU Futura presenterar ny föreläsningsserie om framtidens arbetsliv

Vad innebär digitaliseringen och vad får den för konsekvenser för arbetsliv och arbetsmarknad? Hur får vi fler att arbeta längre och hur hanterar vi åldersdiskriminering på arbetsmarknaden? Vilka språk behövs på den svenska arbetsmarknaden och vilka konsekvenser får ökad mångspråkighet för arbetslivet?

Dessa är några frågor som kommer att besvaras i höst när LU Futura bjuder på en ny tvärvetenskaplig föreläsningsserie om en framtidsfråga med stor bäring på våra liv – nämligen arbetslivet.

Under tre hösteftermiddagar diskuteras trender med uppenbar betydelse för arbetsmarknad och arbetsliv: digitalisering, en åldrande befolkning och ökad globalisering. I viss mån är dessa fenomen relaterade, men det är oklart vilka konsekvenser de har för framtidens arbetsliv. Varje seminarium kommer att föra samman experter från olika ämnesområden för att bidra till både breddad och fördjupad förståelse.

Föreläsningarna är öppna för alla!

Till anmälan och mer information

Page Manager: alumni@lth.lu.se | 2019-09-05