Lärarfortbildningsdag

Fortbildningsdag för grundskole- och gymnasielärare

När: 29 oktober 2019 kl. 9:00 - 16:00
Var: LTH och Vattenhallen Science Center, Lund

kl. 09:00 - 12:00 (inkl. förmiddagsfika)

Lyssna till den mycket populära programmeraren och författaren Linda Liukas som bland annat skrivit barnboken Hej Ruby och grundat Rails Girls, en rörelse med fäste i över 250 städer, som verkar för att lära unga kvinnor om programmering. Linda Liukas uppmuntrar barn att se datorer inte enbart som mekaniska, tråkiga och komplicerade, utan som färgstarka, uttrycksfulla maskiner gjorda för att fixas och trixas med.

Under morgonen får du även ta del av LTH:s och Kungliga Ingenjörsvetenskapakademiens (IVA:s) arbete med att inspirera unga tjejer till att bli ingenjörer.

kl. 12:00 - 13:00 Lunchbuffé på Moroten & Piskan, Kårhuset LTH

kl. 13:00 - 16:00 (inkl. eftermiddagskaffe)

Väljer du mellan olika forbildningskurser inom flera intressanta ämnen. Kurserna ges av framstående forskare och lärare vid Lunds universitet och är knutna till aktuell forskning och till mål i läroplanen. Du får inspiration av övningar, laborationer, fältexkursioner med mera, som du direkt kan börja använda dig av i din undervisning.

Anmälan: Är öppen mellan 19 augusti - 15 oktober och görs på www.vattenhallen.lu.se/lararfortbildningsdag
Pris/person: 250 kr (exkl. moms).
Arrangeras av: Lunds universitet och Vattenhallen Science Center i samarbete med FoU Skola, Kommunförbundet Skåne.
Du hittar även information på Vattenhallens webb

Page Manager: alumni@lth.lu.se | 2019-06-27