Föreläsningar med LTH:s hedersdoktorer

 

Morgonkaffe och populärvetenskapliga föreläsningar med LTH:s hedersdoktorer 2019

DATUM: 23 maj 2019
TID: 08:30-11:30
PLATS: Sal MA1 i Annexet, LTH (före detta Matteannexet, Sölvegatan 20, ingång C)

Den 24 maj promoveras LTH:s tre nya hedersdoktorer - José van Dijck, Tord Kjellström och Arne Staby.

LTH:s rektor Viktor Öwall förklarar valet av de tre med att de alla är verksamma inom forskningsområden som kan bidra till lösningar på stora samhällsutmaningar.

José van Dijck kopplar exempelvis samman digitaliseringens teknik med samhälleliga aspekter, vilket är högaktuellt idag. Att hon är humanist som blir hedersdoktor vid LTH som är en teknisk fakultet kan ge oss spännande och nya infallsvinklar.

Att forskningen vid LTH är till nytta för samhället på många sätt och inom många områden betonas av LTH:s rektor:

Tord Kjellström arbetar med klimatfrågor, ett område där det är bråttom att finna lösningar och hejda utvecklingen. Arne Staby forskar vid Novo Nordisk kring läkemedelsutveckling, som även det påverkar många människor och är en stor framtidsfråga eftersom vi lever längre, ändrar livsstil och blir allt fler. Tillsammans med hedersdoktorerna ser vi fram emot att fortsätta skapa och utforska, till nytta för samhället.

Välkommen att ta del av tre populärvetenskapliga föreläsningar - som hålls på engelska - med LTH:s hedersdoktorer!

  • Arne Staby, PhD and Scientific VP at CMC Project Planning & Management at Novo Nordisk, Denmark:
    Chemical engineering in the biopharmaceutical industry - Challenges and experiences
  • José van Dijck, Distinguished University Professor at Utrecht University, The Netherlands:
    The digital platform society: A European perspective
  • Tord Kjellström, Professor and currently consultant on Environmental and Occupational Health with a focus on global climate change effects, New Zealand:
    Reducing climate change related heat stress at work - The need to combine health and engineering science for protection

 

Föreläsningarna är öppna för allmänheten men anmälan måste göras för varje enskild föreläsning.

Anmälan till Arne Stabys föreläsning som startar kl. 8.30

Anmälan till José van Dijcks föreläsning som startar kl. 9.30

Anmälan till Tord Kjellströms föreläsning som startar kl. 10.30

 

Viktigt om att anmäla ytterligare deltagare
Vänligen notera, om du anmäler ytterligare en person till evenemanget kommer han/hon i enlighet med GDPR att få ett email där hen behöver ange kompletterande uppgifter. Anmälan är komplett först när kompletterande uppgifter skickats in till oss. Om du anger din egen epostadress när du anmäler ytterligare en person, skickas begäran om kompletterande uppgifter till din epost.

 

Page Manager: alumni@lth.lu.se | 2019-05-13